Az ENSZ bűntárs volt az izraeli katonák elrablásában

Szerző: David Kopel

2006 Július 21


Miután a Hezbollah elrabolt két izraeli katonát ami az izraeli ellentámadást kiprovokálta, az izraeli lépések kritizálói azt javasolták hogy az ENSZ pufferzónaként szolgáljon Izrael és a Hezbollah között. [Ez a mostani (2006 nyár) izraeli-hezbollah háborúra utal. -- A fordító] Sajnos ez nem működne, mivel az ENSZ már többször együttműködött a Hezbollahhal az izraeli katonák elrablásában.

Az ENSZ Libanoni Átmeneti Hadereje (UN Interim Force in Lebanon, UNIFIL) már 1978 óta be van vetve, ami nem sokkal azután kezdődött el, hogy az izraeliek először hatoltak be Libanonba, amikor a PFSZ terroristáit üldözték. Az UNIFIL-t a Biztonsági Tanács 425-ös Határozata alapján hozták létre, aminek az volt a célja, hogy megbizonyosodjon az izraeli haderők visszavonásáról, a nemzetközi béke és biztonság helyreállításáról, valamint hogy segítsen a libanoni kormánynak, hogy érvényesíthessék a fennhatóságukat az adott térségben." Teljesen nyilvánvalóan az UNIFIL látványosan megbukott a BT céljainak a megvalósításában, akár az izraeliek 2000-es Libanonból való visszavonulása előtt, akár az azt követő időszakban. Ennek az az egyik oka, hogy az UNIFIL nem gátolja meg a Hezbollah Izrael ellenes támadásait. Ehelyett az UNIFIL hagyja, hogy a Hezbollah az UNIFIL egységek mellett állítsa fel katonai objektumait, és ezáltal az UNIFIL-t élő pajzsként használják fel. (Aluf Benn, Israel accuses UN of collaborating with Hezbollah," Haaretz, Sept. 11, 2005.)**

Ennek az UNIFIL-nek a terroristákkal való együttműködésének az volt a legelhíresültebb példája, amikor a Hezbollah elrabolt és később megölt három izraeli katonát, valamint ahogy ezt később megpróbálták eltussolni.

2000 Október 7.-én a Hezbollah terroristái behatoltak Izraelbe, megtámadtak három izraeli katonát a Mount Dov-on, és Libanonba hurcolták őket. Az emberrablásnak több tucatnyi UNIFIL katona volt a szemtanúja, akik nem léptek közbe. Az egyik szemtanú katona így írta le az emberrablást: a terroristák sikeresen felrobbantottak egy pokolgépet, ami megdöbbentette az izraeli katonákat. Ezek után a terroristák, ENSZ-es egyenruhákban, azt mondták az izraelieknek, hogy "gyertek, gyertek, segíteni fogunk rajtatok."

Az izraeli katonák ezekután megközelítették az ENSZ egyenruhás embereket. Ekkor egy a Hezbollah által elrejtett bomba felrobbant - valószínűleg/látszólag túl korán, és az álruhában lévő Hezbollah parancsnok, valamint három izraeli katona megsebesült.

Ezek után két másik ENSZ egyenruhás terrorista a menekülésre szánt autóhoz vonszolta a hezbollahos parancsnokot valamint a három sérült izraeli katonát.

Az UNIFIL-nek az egyik indiai katonája, aki a saját szemével látta az emberrablást, azt mondta, hogy "Ekkorra már nagy volt a zűrzavar, és az indiai részlegből több tucatnyi katona jött ide." A tanú azt állította, hogy a részleg tudta, hogy az ENSZ-es egyenruhában lévő emberrablók a Hezbollah emberei voltak. Az egyik katona azt mondta, hogy a részlegnek le kellene tartóztatnia a hezbollahos emberrablókat, de végülis semmi sem történt.

Az indiai katona szerint, az UNIFIL "meg tudta volna akadályozni az emberrablást."

"Nagyon sajnálom a történteket, mivel láttuk hogy mi is történt." A Hezbollah "a mi egyenruhánkat viselte, és szégyenszemre mi pedig nem állítottuk meg őket."

Úgy néz ki, hogy az UNIFIL békefenntartói közül legalább négy katonát, mind indiai, megvesztegetett a Hezbollah, hogy segítséget nyújtsanak az emberrablásokhoz. A katonáknak az volt a dolguk, hogy a Hezbollahot a tetthelyre eljuttassák, és hogy megtalálják az izraeli katonákat. Az UNIFIL-es katonák többek között alkoholt, és libanoni nőket kaptak cserébe a Hezbollahtól.

Az indiai csapaton belül később kemény viták folytak le, mivel több tag amiatt panaszkodott, hogy a csapat cserbenhagyta a békefenntartási mandátumát. Az indiai kormány vizsgálata keményen megkritizálta a csapat viselkedését.

Bizonyíték van rá, hogy a Hezbollah hatalmas összegeket fizetett az UNIFIL indiai kirendeltségének, beleértve több százezer dollárt, az elrablásért, és az eltussolásért cserébe.

Az ENSZ szinte rögtön elkezdte eltussolni az ügyet.

A történteket a libanoni The Daily Star jelentette, ami az ENSZ Tüzszüneti Felügyeleti Bizottsága (UN Truce Supervision Organization, UNTSO) alá tartozó Libanoni Megfigyelő Csoport (Observer Group Lebanon, OGL) egyik tisztjétől hallották mindezt. ("A három izraeli katona elrablása után az ENSZ megsemmisítette a bizonyítékokat" The Daily Star, 2001, Július 20.) ("UN 'destroyed' evidence after abduction of 3 Israeli troops," The Daily Star, July 20, 2001.)

Néhány órával az emberrablás után az UNTSO megtudta, hogy két elhagyatott autót találtak. Az egyik egy fehér Nissan Pathfinder volt, amin hamis ENSZ-es emblémák voltak; az autó nekiment valahol egy töltésnek, mivel a sofőr olyan gyorsan vezetett, hogy nem tudott bevenni egy kanyart. A másik pedig egy Range Rover volt; hiányzott róla egy abroncs (tire rim), és amikor megtalálták, még járt a motorja.

Ahelyett hogy az épp hogy csak megtalált járműveket arra használták volna fel hogy kitalálják, hogy mi módon is lehetne kiszabadítani az emberrablás áldozatait, az ENSZ ehelyett elkezdte a szőnyeg alá söpörni az ügyet. Másnap reggel, 18 órával az emberrablások után, az indiai UNIFIL és az OGL egy csoportja elkezdte kiüríteni a járműveket.

A Range Rover tele volt vérrel. A járgányban találtak egy mobil telefont, ami valószínűleg a terroristákhoz tartozott. Az UNTSO tisztviselője alátámasztotta, hogy az autókban "rendkívül értékes" dolgokat találtak, beleértve "olyan friss és aktuális információkat, amik nagyon jó eséllyel kapcsolatban voltak az incidenssel."

Az UNIFIL békefenntartók videóra vették a dolgoknak az autókból való eltávolítását, és megpróbálták elvontatni az egyik autót. Egy sokkal későbbi ENSZ-es jelentés szerint ötven tárgyat távolítottak el a járművekből, és ezek közül héten vérnyomokat találtak. (Jelentés a 2000 Október 7.-én elkövetett három izraeli katona elrablásáról és az azt követő eseményekkel kapcsolatos tényfeltáró vizsgálatokról, 2001 Augusztus 2)

Az UNIFIL-es videó felvétel végén láthatjuk, hogy a fegyveres libanoniak szembeszállnak az UN haderőkkel, és elveszik tőlük az autókat. Az ENSZ-es katonák nem álltak ellen, mivel, később azt állították, hogy az autók amúgysem tartoztak az ENSZ-hez.

Az UNTSO tisztviselője azt mondta a The Daily Star-nak, hogy az ENSZ azt a parancsot adta ki az embereinek, hogy minden az üggyel kapcsolatos fényképet és írott jelentést semmisítsenek meg.

Az ENSZ nem adta oda az izraelieknek sem az autókban talált tárgyakat sem a videó felvételt, amik esetleg segítséget nyújthattak volna az izraelieknek, hogy kiszabadítsák az elrabolt katonáikat. Ehelyett az autók tartalmát egy libanoni városba vitték, egy széfben tárolták, és végülis visszaadták őket a Hezbollahnak.

Az izraeliek végülis tudomást szereztek a videó felvételről, és követelték, hogy az ENSZ engedélyezze az izraeli nyomozóknak, hogy megnézhessék. Kofi Annan és a Különleges Küldöttje letagadta a kazetta létezésének a tényét. Nem tiszta hogy Kofi Annan hazudott-e, vagy hogy félre volt vezetve.

2001 Július 16.-án, kilenc hónappal az emberrablások után, az ENSZ beismerte, hogy a birtokukban volt a felvétel. Annan elrendelte egy belső ENSZ-es jelentés elkészítését, amit az ENSZ Alfötitkára, Joseph Connor vezetett. (Connor később belekeveredett az Olaj-Élelmiszerért botrányba.) A jelentés feltárta, hogy az ENSZ még két további videó kazettával rendelkezett - az egyiken olyan fényképek is voltak, amiket az emberrablásról készítettek. Az ENSZ féle vizsgálat kijelentette, hogy nincs rá bizonyíték hogy az UNIFIL haderőket megvesztegették volna, vagy pedig hogy az ENSZ szándékosan félrevezetett bárkit is.

Kofi Annan még akkor sem engedélyezte az izraelieknek hogy megnézzék a videót, amikor már beismerte a létezését. Azt állította, hogyha hagyja, hogy az izraeliek megnézzék az emberrablással kapcsolatos bizonyítékokat, az aláásná az ENSZ semlegességét. Annan ragaszkodott a semlegességhez, hogy semlegesek maradjanak az ártatlan áldozatok, és a terroristák között, akik hamis ENSZ-es jelvényeket használtak fel, és akik az ENSZ alkalmazottjaitól fegyverek segítségével vették el a járműveket.

2001 Július 30.-án Az Egyesült Államok Alsóháza 411-4 ellenében elfogadott egy határozatot, amiben arra sürgették az ENSZ-et, hogy engedélyezze, hogy az izraeliek megtekinthessék a kérdéses videó felvételt. Annan végülis beadta a derekát, de csak abban az esetben, ha leretusálhatják a hezbollahos terroristák arcát a felvételekről. Ahhoz is hozzájárult, hogy átadjanak az izraelieknek néhány, de nem minden, tárgyat, amit a meneküléshez használt autókban találtak.

2004 Január 29.-én a Hezbollah visszadta az izraelieknek meggyilkolt izraeli katonák holttestét egy rabcsere keretében.

Update: Az egyik hozzászóló két kérdésére az alábbi elemzést adtam a cikkhez: 1. Milyen alapon lehet kimondani, hogy az ENSZ "bűntárs" volt a hezbollah által elkövetett emberrablásokban? 2. Biztos hogy az ENSZ viselkedését az anti-szemitizmus írja le a legjobban?

1. Az ENSZ bünrészességével kapcsolatban párhuzamot lehet húzni az eset között, és hogy vajon egy vállalatot büntetőjogilag felelősségre lehet-e vonni az alkalmazottjainak a cselekedetei miatt, vagy pedig hogy az 1983 cikkely szerint egy kormányügynökség felelős-e a beosztottak ténykedéseiért. De végülis a legalapvetőbb szinten -- a négy megvesztegetett indiaival kapcsolatban -- fel kell tenni a kérdést, hogy vajon az anyaszervezet megtett-e mindent hogy megbüntesse vagy megelőzze az alkalmazottak viselkedését, és hogy vajon nem létezett-e olyan kultúra, ahol az ilyen viselkedést bátorították, vagy pedig hallgatólagosan eltűrték.

A magasabb rangú alkalmazottak helytelen viselkedésével kapcsolatban a vádat képviselő ügyvédek és a tényfeltárók gyakrabban jutnak arra az álláspontra, hogy a helytelenségeket a szervezetnek lehet felróni. Ha hiszünk az UNTSO tisztségviselőjének aki a The Daily Star-ral volt kapcsolatban (ami nem híres az Izrael-barát nézeteiről), és ha elhisszük hogy ezzel a hatalmas megvesztegetési botránnyal kapcsolatos jelentések igazak, akkor igenis, az ENSZ-et is felelőssé lehet tenni.

Véleményem szerint az ENSZ-et igenis "bűntársnak" lehet nevezni ebben az esetben, mivel a vitathatatlan és nyilvános tények azt mutatják, hogy az ENSZ megpróbálta eltüntetni vagy eltussolni a bizonyítékokat - és ez az eltussolás az ENSZ fôtitkárának a közvetlen parancsára történt. Véleményem szerint a vitathatatlan bizonyítékok elégségesek ahhoz hogy kijelenthessük, minimum, hogy az ENSZ részese volt az emberrablási utáni eseményeknek (accessory-after-the-fact. Mi ennek a jogi kifelyezésnek a magyar megfelelője? Az online szótár alapján bűnpártolás, vagy orgazda).

Mitöbb, az ENSZ New Yorkban lévő legfelsőbb vezetőinek valamint a Libanonban lévő magasrangú tisztségviselőinek a tevékenységeit szintén figyelembe kell venni, ha arról döntünk, hogy vajon létezik-e az ENSZ-en belül egy olyan kultúra, ami eltűri a terrorizmust/emberrablást, ami igencsak fontos abból a szempontból nézve, hogy vajon az indiai részleg elfogadhatatlan viselkedése felróható-e az ENSZ-nek.

Sok hozzászóló írta meg, hogy nagyon nagyon sok esetben történt meg, hogy az ENSZ nagyon lazán kezelte a világ minden sarkában a békefenntartói által elkövetett bűnöket -- pl. a nők és a lányok megerőszakolását a volt Jugoszláviában, Kambodzsában, Nyugat Afrikában, és a Kongóban. Ez a globális "eredmény" megint azt sugallja, hogy a szervezeten belül létezik a közömbösség kultúrája (a hivatalos közlemények ellenére), aminek köszönhetően a vezetőket nem érdekli, hogy a különféle alkalmazottak miféle erőszakos büncselekményeket követnek el a munkájuk során. Ez a globális közömbösség kultúra egy további bizonyítékként szolgál, ami alapján azt a következtetést lehet leszűrni, hogy az indiai részleg bűneit az ENSZ-nek lehet felróni.

2. Anti-szemitizmus. Nem hiszem, hogy az ENSZ Izraellel kapcsolatos problémája az anti-szemitizmuson alapulna. Igaz, mint ahogy sokan meg is említették, hogy az ENSZ funkcionálisan igenis anti-szemita. Vagyis hogy az ENSZ sokkal gyakrabban és súlyosabban bélyegzi meg Izraelt mint más országokat, olyan országokat, amelyek sokkal súlyosabban sértik meg az emberi jogi törvényeket (még akkor is, ha a legrosszabbat is elhisszük Izraelről). Az ENSZ Figyelő Szolgálat (Eye on the UN) bőséges információval rendelkezik az ENSZ funkcionális antiszemitizmusával kapcsolatban.

De ennek ellenére azt hiszem, hogy az ENSZ mindenre kiterjedő anti-izraelizmusa, habár a gyakorlatban ez anti-szemitizmus, alapjában véve nem a zsidók gyűlöletéből fakad.

Hitler őszintén elkötelezte magát az anti-szemitizmus mellett. Még a saját katonai céljait is alárendelte az anti-szemitizmusának, mivel a haláltáborokba tartó vonatok elsőbbséget élveztek a katonai szállító vonatok felett. Hasonlóan, Hitler elősegítette volna a háborús céljait, ha a zsidókat rabszolgaként használta volna (ami természetesen meg is történt, mivel sok zsidóra ez a sors várt a kiirtásuk előtt), és nem pedig tömegével gyilkolta volna le őket. Ki más választaná, hogy még akkor is megölje a zsidókat, ha ez árt az érdekeinek? Ezek a mások pl. "az iráni kormány, a Hezbollah, a Hamasz, és a PFSZ." De ezek közül mindössze egynek van ENSZ-es delegációja, és az ENSZ már jóval korábban vehemensen izrael-ellenes lett, minthogy Iránban az iszlamonácik hatalomra kerültek.

Már az 1950-es években az ENSZ-en belül az arab tömb sikeresen aláásta az UNRWA-t (United Nations Relief and Works Agency, az ENSZ Menekülteket Segélyező és Munkaközvetítő Hivatala), és elérték, hogy az UNRWA nem megoldotta, hanem állandósította a palesztín menekült problémát. Habár az akkori arab diktátorok személy szerint lenézték a zsidókat, de szerintem a cselekedetiket nem az előitéletük, hanem a saját érdekeik diktálták. Felismerték, hogy az arab-izraeli konfliktus életben tartása nagyon jó eszközként szolgált, hogy más irányba tereljék a saját lakosságuk haragját. Visszatekintve már tudjuk, hogy ez a stratégia csak részben járt sikerrel, mivel az anti-izraeli zsidógyűlölet olyan helyi erőket hozott létre, amiket a zsarnokságok nem voltak képesek az ellenőrzésük alatt tartani.

Ez az arab kormányok által kiprovokált anti-szemitizmusnak megvolt az az előnye is, hogy sikeresen létrehozott egy történelmi előitéletet a zsidók ellen. (Az igaz, hogy a múltban, az arab muszlim kormányok gyakran jobban bántak a zsidókkal mint az európai keresztények, de ugyanakkor az arab világban mély gyökerei vannak a zsidók elnyomásának, amire a második világháború utáni arab zsarnokságok jól tudtak építeni.)

De tegyük fel hogy modern Izraelt sohasem hozták létre, és a második világháború után egy másik olyan nép jött létre, akiknek nem volt hazájuk. Tegyük fel, hogy a cigányok (Gypsy angolul) iránti szimpátia, elvégre ők is áldozatul estek a náci fajirtásoknak, oda vezetett volna, hogy létrehoztak volna egy Gypsistan-t (vagy Romasztánt a mai szohasználat szerint) valahol Egyiptomban. (a "gypsy" szó az Egypt (Egyiptom) szóból ered, mivel bizonyos feltételezések szerint onnan erednek.) Vagy egy másik üldözött csoport esetleg hazát alapított volna Líbia rettenetes területein (wastelands). Akárhogy is nézzük, egy nem arab állam létrehozása katonai konfliktushoz vezetett volna, és ha az állam megsemmisítése nem járt volna sikerrel, akkor az arab diktátorok politikai célokból felverték volna a nem arab állam elleni gyűlöletet.

Habár az UNRWA-t nagyon hamar eltérítették a létrehozása után, az ENSZ széleskörű támadása Izrael ellen csak valamikor a 60-as években kezdődött el; ez a támadás az 1970-es években csúcsosodott ki, de azóta egy kicsit alábbhagyott. Ez a 70-es évekbeli Izrael ellenes támadás az amúgy sikeres szovjet stratégiának mindössze az egyik eleme volt, aminek az volt a célja, hogy az európaiak volt gyarmatait, amik szinte mind diktatúrákká váltak, felszippantsák a nyugat ellenes blokkba. Izrael, ami a balszerencséjére a diktatúrák között helyezkedik el, egy természetes célpontja volt ennek az ENSZ-es szuper-többségnek. De ugyanezt elmondhattuk volna, ha Romasztán szintén egy nyugat barát demokrácia lett volna.

Manapság az ENSZ-en belül az iszlám blokk még mindig politikailag hasznosnak találja az anti-izraelizmust (ugyanezt történne az anti-romasztánizmussal is), és a harmadik világ pedig örömmel csatlakozik hozzájuk, mivel ez előnyökkel jár. Nem hiszem, hogy pl. a kínai diktatúrát érdekelné Izrael vagy a zsidóság; de a kínai vezetők arra a helyes következtetésre jutottak, hogyha együtt szavaznak az iszlám blokkal Izrael ellen, akkor ezzel költségek nélkül megnyerik az iszlám államok jóindulatát, akik majd segítséget fognak nyújtani a Kínát érdeklő témákkal kapcsolatban.

Visszatérve Kofi Annanra és az ENSZ többi vezető tisztségviselőire, azt mondanám, hogy funkcionálisan veszett anti-szemiták, de alapjában véve nincsenek különösebb előitéleteik a zsidók ellen. A tevékenységüket meg lehet magyarázni a szervezet viselkedésének az elveivel is. Kofi Annan egy karrier ENSZ alkalmazott (az első aki fötitkár lett), és a jó helyezkedésével került egyre magasabbra és magasabbra. Az Izrael ellenes tevékenységei alapjában véve azon alapulnak, hogy okosan megállapíttotta, hogy milyen erőviszonyok vannak az ENSZ-en belül. Ha több hatalomhoz tudna jutni azáltal hogy elitéli a Fidzsi Szigeteket vagy hogy megvédje Izraelt, akkor meg is csinálná.

Szóval szerintem az ENSZ berkein belül nincs egy anti-szemita összeesküvés, mármint olyan értelemben amit olyan emberek irányítanának, akik mélységesen gyűlölik a zsidókat. Szerintem az ENSZ kriminális együttműködését az izraeli katonák elrablásával kapcsolatban, csakúgy mint az ENSZ többi anti-szemitizmusát, szépen meg lehet magyarázni az ENSZ-en belül lévő különféle játékosoknak a saját érdekeiket szolgáló viselkedésével.
UPDATE A BŰNPARTOLÁS KIMONDOTT SZÁNDÉKÁVAL KAPCSOLATBAN

A fenti post-ban Orin azzal érvel, hogy habár a magasrangú ENSZ-es hivatalnokok visszatartották és megsemmisítették a Hezbollah emberrablásával kapcsolatos bizonyítékokat (amiben négy ENSZ-es békefenntartó katona bűnrészes volt), az ENSZ tisztségviselőket nem találták volna bűnösnek a bűnpártolásban, mivel nem volt meg a kimondott szándékuk, ami szükséges felelősséghez.

Ha sor kerülne egy perre, akkor nem tudom hogy milyen törvények alapján történne ez meg. Libanoni? Izraeli? Nemzetközi (ha hasonló eset történne meg manapság)? Vagy amerikai törvények alapján, legalábbis az eltussolással kapcsolatban (feltéve ha az ENSZ alkalmazottak lemondanak a diplomáciai védelmükről). Vagy valami más törvénykezés alapján? De az egyszerűség kedvéért nézzük meg, hogy egy amerikai esküdtszéket hogy oktatnak, hogy megállapítsák, hogy vajon történt-e bűnpártolás.

Itt van a Hatodik Körzet Esküdtszék Kézikönyve (Sixth Circuit Jury Instructions):

4.02 BŰNPÁRTOLÁS

(1) ________ nincs megvádolva azzal, hogy ő követte el a _______ bűncselekményt. Helyette azért van vád alatt, mert másnak segítséget nyújtott hogy elkerülje a letartóztatást, a bűnvádi eljárás alá helyezést, vagy hogy megbűnhődjön az adott bűnért. Azt a személyt aki ezt elkôveti, bűnpártolónak nevezik.

(2) Azért hogy arra a következtetésre juss hogy ________ elkôvette a bűnpártolást, az államnak a következő listáról minden egyes tételt be kell bizonyítani a józanság határain belül (beyond reasonable doubt):

(A) Előszöris, az alperes tudatában volt a ténynek, hogy valaki elkövette a _____ bűntényt.

(B) Másodszorra, az alperes segítséget nyújtott a bűnelkövetőnek a letartóztatás, bűnvádi eljárás alá helyezés, vagy a büntetés elkerülésében.

(C) Harmadszorra, az alperes mindezt azzal a szándékkal tette, hogy a tettesnek segítséget nyújtson a letartóztatás, bűnvádi eljárás alá helyezés, vagy a büntetés elkerülésének az érdekében.

(3)Ha meggyőződtél affelől hogy a kormány mind a három tételt bebizonyította, akkor ezt bűnösség elismerésével tedd meg. Ha úgy érzed hogy a fenti három tétel közül egy vagy több nem lett kellőképpen bebizonyítva a józanság határain belül, akkor az alperest ártatlannak kell találtatnod.

Úgy néz ki, hogy a vád képviselőjének viszonylag könnyű a dolga az (A) és a (B) bizonyításával kapcsolatban. A (C)-vel kapcsolatban pedig tegyük fel, hogy az ENSZ tisztségviselője őszinte tanúvallomást tesz (például azért, mert ha ezt megteszi, akkor enyhített itéletet fog csak kapni):

Kérdés: Miért semmisítette meg vagy rejtette el a bizonyítékokat?

Válasz: Azért, hogy ne hozzam az Egyesült Nemzetek Szervezetét lehetetlen helyzetbe (embarrasment).

Kérdés: Véleménye szerint az ENSZ-et lehetetlen helyzetbe hozta volna, ha a nyilvánosság megtudja hogy négy ENSZ-es békefenntartó katona bűnrészességet vállalt a bűntényben?

Válasz: Igen.

Kérdés: Aggódott amiatt, hogyha esetleg a Hezbollahos elkövetőket nyakon csípik akkor esetleg felfedik, vagy hogy a vád könnyebben rájön, hogy az ENSZ-es békefenntartók bűntársak voltak?

Válasz: Igen.

Kérdés: Semmisített-e vagy rejtett-e el bizonyítékokat azzal a szándékkal, hogy segítséget nyújtson a hezbollahos és ensz-es elkövetőknek hogy elkerüljék a letartóztatást, bűnvádi eljárás alá helyezést, vagy a büntetést?

Válasz: Igen.

Kérdés: Miért?

A: Azért, mert ha szándékosan segítséget nyújtok az elkövetőknek a letartóztatás, a bűnvádi eljárás alá helyezés, és büntetés elkerülésének az érdekében, akkor elérem az alapvető célomat, ami nem más, mint hogy meggátoljam hogy az ENSZ lehetetlen helyzetbe kerüljön. Dehát ez nem nyilvánvaló? Azt akarom mondani, ha egyszer elhatároztam hogy megmentem az ENSZ-et a kínos helyzettől, akkor innentől fogva szükségem volt ezekre a lépésekre, amik előfeltételei voltak a végső célomnak. Nyilvánvaló hogy tisztában voltam a ténnyel, hogy ehhez segítséget kellett nyújtanom az elkövetőknek, hogy elkerülhessék a letartóztatást, a bűnvádi eljárás alá helyezést, vagy a büntetést.

Related Posts (on one page):

  1. Accomplices, Accessories, Mens Rea, and More:
  2. Response to "United Nations an Accomplice in Hezbollah Kidnapping":
  3. United Nations an Accomplice in Hezbollah Kidnapping: